ABAforeningen
Forside » I gang med ABA » ABA som hjemmebehandling » I gang med hjemmetræning

I gang med hjemmetræning

1. oktober 2008 trådte en ændring af Serviceloven i kraft, som giver forældre ret til økonomisk støtte, hvis de ønsker at træne deres handicappede barn i hjemmet. Hjemmetræning er ikke så almindeligt i Danmark, men i udlandet er der lang erfaring med hjemmebaseret ABA-træning af børn med autisme.

Før du søger

Før du søger din kommune om hjemmetræning bør du overveje følgende:

 • Hvad går ABA-træning ud på, og er det noget for os og vores barn?
  Søg viden om metoden, og hør om andre forældres erfaringer. Du kan her henvende dig til ABA-foreningen på eller telefon 25 54 10 60
 • Hvordan vil det påvirke vores familie at træne barnet hjemme?
  Hjemmetræning kræver tid og overskud. Det er vigtigt at gennemtænke omkostningerne - for familielivet, for forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet, og  - ikke mindst - for eventuelle søskende.
 • Skal hjemmetræningen være på fuld tid eller på deltid?
  De fleste forældre vælger at kombinere hjemmetræning med et deltidstilbud i skole eller daginstitution, fordi de sikrer barnets muligheder for social kontakt med jævnaldrende.
 • Kan vi finde en skole eller en institution, som vil samarbejde?
  Ved deltidstilbud er det en god idé at spørge sig for på de lokale skoler eller daginstitutioner, om de tør binde an med et samarbejde.

Kontakt til kommunen

 • Indledende kontakt til sagsbehandler, evt. hjemmebesøg.
  Her kan du få et forhåndsindtryk af kommunens holdning til hjemmetræningen og evt. få idéer til indholdet i ansøgningen. Det er meget forskelligt, hvor meget hjælp sagsbehandleren kan tilbyde.

Udarbejdelse af ansøgning

Kravene til en ansøgning om hjemmetræning er detaljeret beskrevet i "Håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning", som kan bestilles eller downloades på Servicestyrelsens hjemmeside.

Som udgangspunkt bør en ansøgning indeholde følgende:

 • Hvorfor hjemmetræning
  Beskriv hvorfor du ønsker hjemmetræning til dit barn, og dine forventninger til barnets udvikling. Hvis du har mulighed for at vedlægge anbefalinger fra institutionsleder, psykolog, talepædagog, læge eller lignende, er det en stor fordel.
 • Beskrivelse af ABA-metoden
  Afhænger af, hvor stort kendskab kommunen i forvejen har til metoden. Du kan vedlægge en af ABA-foreningens pjecer , eller finde materiale på http://www.abaforum.dk/
 • ABA-supervisionen
  Her bør du tage kontakt til en eller flere ABA-supervisorer eller ABA-supervisionscentrer og få et møde og evt. et kontrakttilbud, som kan vedlægges ansøgningen.
 • ABA som dokumenterbar metode
  Et af kravene til en ansøgning er, at effekten af træningen skal kunne dokumenteres. Eftersom løbende dataregistrering er en integreret del af ABA-metoden, burde dette ikke være noget problem. Søg evt. råd hos ABA-supervisoren, på http://www.abaforum.dk/ eller ved henvendelse til foreningen på eller 25 54 10 60
 • Beskrivelse af deltidstilbud og sammenhæng mellem offentligt tilbud
  Skal dit barn gå i børnehave eller skole sideløbende med hjemmetræningen, skal du beskrive hvordan sammenhængen mellem institutionstiden og træningen sikres. 
   
 • Hvem træner
  Her bør du overveje om begge forældre skal varetage træningen, eller om det kun er den ene. Det er desuden en god idé at få en eller flere hjælpere tilknyttet. 
 • Teamlederfunktionen
  "Teamlederen" er den, der skriver træningsprogrammer, organiserer møder og udarbejder dokumentation. Overvej, hvem der skal varetaretage denne funktion og hvor mange timer skal der afsættes til denne. 8 timer / uge er ikke ualmindeligt.
 • Ugeplan
  Udarbejd et ugeskema, der skitserer hvornår på dagen barnet skal trænes. Planen skal give et overblik over hvor mange timer der trænes om ugen. Da hjemmetræningen skal sidestilles andet offentligt tilbud, bør hjemmetræningen skamalægges indenfor samme tidsrum, som et evt. andet tilbud.
 • Årsplan
  Lav evt. også en plan over ferier og fridage, som kan give overblik over den samlede træning på årsbasis. Husk evt. øget behov for hjælpere / hjemmetræning i skoleferien. Her kan hjemmetræningen sammelignes med tiden i SFO.
 • Personale og timefordeling
  Skitsér hvem der varetager træningen og hvornår. Det skal give et overblik over hvor mange timer der er behov for at hjælpere, og hvor mange timers tabt arbejdsfortjeneste der er behov for at søge. Husk at indregne team- og supervisionsmøde for alle.
 • Budget
  Skitsér de udgifter der er forbundet med hjemmetræningen. Det samlede budget må ikke overstige kr. 500.000 / år (ekskl. tabt arbejdsfortjeneste). Af mulige udgifter kan nævnes:

  • Etableringsudgifter (eks. stillingsannonce, videokamera, lamineringsmaskine, osv.)
  • Personaleudgifter (hjælpere)
  • Vikartimer
  • Supervision
  • Kursus og netværksdannelse
  • Træningsmaterialer
 • Tabt arbejdsfortjeneste
  Træningstid, team- og supervisionsmøder, teamlederfunktion, evt. vikarfunktion i forbindelse med hjælperes sygdom.

ABA-foreningen giver gerne råd og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger. Kontakt os på eller 25 54 10 60 

Kommunens behandling af ansøgningen

Kommunen vil herefter foretage de indledende undersøgelser. Følgende dokumenter kan her være aktuelle:

 • Diagnosepapirer
 • Udtalelser fra læge, psykolog, talepædagog, institutionsleder etc.
 • PPR udtalelser
 • § 50 undersøgelse. Det kan være en god idé at varsle sagsbehandleren om, at ansøgningen er på vej - der er ingen grund til at sagsbehandleren venter med § 50 undersøgelsen, til ansøgningen er modtaget.  
 • Evt. tests

Sagsbehandlingstider

Kommunerne i Danmark har efterhånden fået etableret de lovpligtige udvalg til behandling af ansøgninger om hjemmetræning. Men foreningen har oplevet sagsbehandlingstider på helt op til 9 mdr. Reelt bør sagsbehandlingstiden ikke være længere end 4 mdr. svarende til sagsbehandlingstiden til særlige dagtilbud. Spørg din sagsbehandler.

Problemer med sagsbehandlingen og ved afslag

Der er indtil videre ingen af de ansøgninger om hjemmetræning, ABA-foreningen er bekendt med, som er blevet mødt med et afslag - men skulle du få afslag, har du mulighed for at klage i første omgang til det Sociale Nævn, i anden omgang til Ankestyrelsen. Kontakt meget gerne ABA-foreningen på  eller på 25 54 10 60

Links:

Ansættelse af hjælpere

Du kan finde eksempler på stillingsannoncer på http://www.abaforum.dk/nyheder. Ved ansættelse af hjælpere kan man annoncere følgende steder:

 • http://www.abaforum.dk/
  Gratis, send stillingsannoncen til
 • Kommunens hjemmeside
  Kontakt din sagsbehandler herom
 • http://www.jobindex.dk/
  Her kan du selv gratis lægge stillingsannoncer op
 • http://www.studiejobs.dk/
  Her kan du selv gratis lægge stillingsannonce op
 • http://www.jobnet.dk/
  Kræver SEnr. eller Cvrnr. Kontakt dit lokale jobcenter, de læggeannoncer op gratis her
 • http://www.formidlingen.dk/
  Her kan du selv gratis lægge stillingsannoncer op
 • Dagblade
  Vær obmærksom på at priserne varierer meget, sørg for at få et tilbud og læse korrektur inden den annonceres i dagbladet.
 • Opslag på uddannelsesinstitutioner
  Lokale uddannelsesinstitutioner som universiteter og CVU'er kan være en god steder at annoncere. Mange fag har mailinglister, som man kan få adgang til. 

For yderligere oplysninger kontakt eller 25 54 10 60 

   

Redaktionen / 07.09.2012