ABAforeningen
Forside » For medlemmer

Medlem af ABA-foreningen 

Som medlem af ABA-foreningen kan du benytte dig af foreningens forskellige tilbud. 

Login:
Du har modtaget et login og en adgangskode. Med det kan du få adgang til de menupunkter, du ser til venstre.

Medlemsportal:
På medlemsportalen kan du melde flytning, ændre din email-adresse osv.

åben medlemsportalen

Netværk for forældre:
Er du forældre eller pårørende til barn i ABA-behandling eller som forbereder et sådant behandlingsforløb, har du også adgang til ABA-foreningens landsdækkende netværk.

Nogle af lokalforeningerne har desuden deres egne netværk.

Kontaktperson:
Du vil blive henvist til - eller kontaktet af en udvalgt kontaktperson, som selv er bosiddende i dit lokalområde. Her har du lejlighed til at få besvaret de spørgsmål, du må støde på hen ad vejen omkring ABA.

Medlemskontakt:
Vi kan etablere kontakt til andre medlemmer i ABA-foreningen, som matcher din situation.
Der kan evt. etablers kontakt til andre forældre, som har børn i ABA-behandling, og som har erfaringer med dette. 

Lokalforening:
Du vil nu via din kontaktperson blive tilbudt optagelse i lokalforeningen som er henhørende i dit lokalområde.

Lokalforeningen er et mindre forum, hvor der etableres netværk og arrangeres ABA-relaterede arrangementer.

Er du forældre eller pårørende til børn i ABA-behandling eller som forbereder et sådant behandlingsforløb, vil du ligeledes blive tilbudt optagelse på lokalafdelingens mailingsliste.

Materiale om ABA:
Du modtager fagligt materiale. Du vil modtage pjecen "ABA-behanding til børn med autisme" samt folderne "Information om ABA i Danmark" og "ABA-behandling til børn med autisme".

Herefter gives du ved bestilling af materiale 50% medlemsrabat.  

Bistand:
Som medlem har du nu mulighed for at få hjælp til udarbejdelse af ansøgninger til kommunen om ABA-behandling til dit barn. Du kan søge hjælp i foreningen til udarbejdelse af klager ifm. et afslag på ABA-bahandling eller andet.

Bisidder:
Som medlem kan du bede en repræsentant fra ABA-foreningen om at være med, hvis du skal til møde i kommunen omkring ansøgning eller etablering af ABA-behandling til dit barn.

Kurser:
Som nyt medlem og forældre eller pårørende til børn i ABA-behandling eller som forbereder et sådant behandlingsforløb, kan du tilmelde dig ABA-foreningens forældrekursus.

Landsmøder:
Du kan deltage i ABA-foreningen årlige faglige landmøde.

Generalforsamling:
Du har nu stemmeret ved ABA-foreningens generalforsamling, som afholdes i forbindelse med foreningens årlige landsmøde.

Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.


Kontakt ABA-foreningen

@INHERIT default content if no other content found


Login for medlemmer

@INHERIT default content if no other content found


Podio

@INHERIT default content if no other content found


Facebook

@INHERIT default content if no other content found

   

Redaktionen / 23.08.2016