ABAforeningen
Forside » Forældrekonference

Forældrekonference 25. januar 2014 på Fyn

Målgruppen for dette arrangement er forældre, der allerede træner, eller er interesserede i at komme i gang med at træne ABA med deres børn. Vi har sammensat et program, som dækker nogle af de emner og potentielle problemer, som de fleste forældre til ABA-børn møder i disse tider. Forældrekonferencen er også tænkt som et netværksarrangemen

Vi har plads til 42 deltagere. Det vil derfor være en fordel at tilmelde sig så hurtigt som muligt, da vi forventer at få fuldt hus.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at tage børn med.

Der vil være let forplejning: Formiddagskaffe, vand, sandwich til frokost og kaffe og kage om eftermiddagen.

Hvis du har yderligere spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte Anne Lindholt Ottosen på anne snabela annelo punk dk eller 22642080.

Tid

lørdag d. 25. januar 2014 kl.10:00-16:30

Sted

Ullerslev Forsamlingshus, Odensevej 44, 5544 Ullerslev. Det ligger tæt på motorvejen, og der går bus fra både Odense og Nyborg (Bus nr. 191).

Se kort her: http://goo.gl/maps/Dih6I

Læs mere om stedet på www.ullerslevforsamlingshus.dk

Pris

Tilmelding

Tilmelding og betaling på http://aba.nemtilmeld.dk. Tilmelding senest 16. januar kl 12:00.

Program

10:00-10:30        Ankomst, kaffe, udlevering af navneskilte og networking

10:30-12:00        Skolereformens muligheder og udfordringer i forhold til ABA og hjemmetræning (Søren Kronborg Pedersen)

12:00-12:30        Frokost og networking

12:30-14:30        Om DUKH - med fokus på hjemmetræning (Hanne Wennicke)

14:30-14:45        Kaffepause

14:45-16:15        Etik i ABA-behandlingen og Ido in Autismland (Peter Westh)

16:15-16:30        Afrunding og farvel for denne gang

Oplæg og oplægsholdere

Søren Kronborg Pedersen, Aarhus Kommune

Skolereformens muligheder og udfordringer set fra et kommunalt perspektiv i forhold til ABA og hjemmetræning - med afsæt i arbejdet i Børn og Unges i Aarhus kommunes gives praksiseksempler samt overvejelser om, hvordan opgaven med den ny skolereform og ABA hjemmetræning kan gribes an.

Søren Kronborg Pedersen, Cand. Pæd. Soc. er konsulent og ABA koordinator i Børn og Unge, Aarhus kommune. Søren har i en årrække stået for at planlægge organiseringen, gennemførelsen og evalueringen af ABA i Aarhus kommune samt arbejdet meget med den strategiske dimension i forhold til det politiske og forvaltningsmæssige niveau i kommunen. Alt sammen i et tæt samarbejde med ABA-foreningen i Aarhus Kommune.

Hanne Wennicke, DUKH

DUKH - De Uanhængige Konsulenter på Handicapområdet - er en selvejende institution under Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Deres mål er at medvirke til at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap ved at give uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende i sager, der måske er gået i hårdknude, eller hvor borgeren føler sig uretfærdigt behandlet.

Hanne Wennicke er den konsulent, der primært sidder med hjemmetræningssagerne. Hun har også stor erfaring indenfor de andre paragraffer, som handicapfamilier ofte benytter sig af, bl.a. omkring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Hun kan ikke gå ind i konkrete sager til oplægget, men hvis der er emner, som I som deltagere specifikt ønsker belyst, skal I endelig skrive til os, så videreformidler vi det.

Peter Westh, formand for ABAforeningen

ABA har altid været en kontroversiel metode – og vi, som vælger at bruge den, vænner os hurtig til kritik. Hvis man som ABA-forælder læser hvad der er skrevet gennem tiden eller bevæger sig ind i debatfora på nettet, bliver man let slået af den voldsomme tone. Især nogle voksne med autisme føler tydeligvis ABA som et overgreb, som udtryk for et sygt og totalitært menneskesyn.

Det kan være svært at stille noget op over for denne, meget ideologiske kritik. Den virker så fjern fra det, vi faktisk går og foretager os med vores børn. Men i de senere år er der også mennesker, som selv har været i ABA-behandling, der er begyndt at fortælle deres historier. Og det er ofte hjerteskærende læsning. Hvad kan vi bruge disse vigtige fortællinger til? Er der noget at lære? Er der noget, vi som forældre bør gøre anderledes?

Peter er far til Sara (f. 2003, infantil autisme med middelsvær mental retardering) som går på friskole i kombination med hjemmetræning om eftermiddagen. Han har været ABA-foreningens formand siden 2010. Oplægget vil arbejde videre med nogle af de problemstillinger, som Peter rejste på sidste års landsmødeworkshop om Etiske Dilemmaer i ABA-behandlingen.

   

Redaktionen / 05.01.2014