ABAforeningen
Forside » Landsmøde 2014

ABA-foreningens landsmøde 13-15. juni 2014

Med afholdelsen af et årligt landsmøde ønsker ABAforeningen at skabe et forum for foreningens medlemmer, deres familier, pårørende og fagfolk. Formålet er at præsentere ABA, relevante oplæg og aktiviteter for forældre, pædagoger, hjælpere og andre fagfolk. Landsmødet skal danne ramme om fælles faglige diskussioner, idé- og erfaringsudveksling og medvirke til at skabe et netværk på tværs af landet. ABAforeningens årlige generalforsamling afholdes ligeledes.

Landsmødet henvender sig primært til familier, børn, pædagoger, hjælpere og andre interesserede fagfolk. Vi ser meget gerne, at du er medlem, men alle med interesse er velkomne.

Gå direkte til tilmelding her: http://aba.nemtilmeld.dk.

Hent hele programmet i pdf her.

Programmet

Fredag d. 13. juni

 • 18:00 Ankomst
 • 19:00 Aftensmad, kaffe og hygge

Lørdag d. 14. juni

8:00-9:30 Morgenmad 9:00-9:30 Ankomst og kaffe for ikke-overnattende

9:30-11:30  Tre parallelle workshops (klik på titlen for nærmere beskrivelse)

NET-træning - træning i naturlige sammenhænge

v/ NN og NN supervisorer ved Region Midtjylland (detaljer følger)

Workshoppen vil kort præsentere de tre træningsformer indenfor ABA - DTT (Discrete Trial Training), IT (Incidental Training) og NET (Natural Environment Training), for efterfølgende at sætte fokus på læring i naturlige sammenhænge.

Workshoppen vil således med afsæt i egne erfaringer og videoklip inspirere til, hvordan ABA indsatsen kan tilrettelægges i naturlige sammenhænge. Samtidig vil deltagerne blive introduceret til de forskellige perspektiver på træning i naturlige sammenhænge.

Workshoppen vil bestå af oplæg ved supervisorerne, gruppearbejde samt fælles drøftelse.

Problemadfærd og udadreagerende adfærd

v/ Torill Braamark og Jan Ole Almaas fra Prisme Consult

Forelesningen vil ta for seg forskjellige utløsere til problem atferd. Funksjonell analyse. Forebygging av problematferd, strategier når problematferd forekommer. Kort- og langsiktige målsettinger. Vi ønsker at tilhørerne deltar aktivt under forelesningen. Kom gjerne med spørsmål, og egne erfaringer fra både problemer og eventuelle løsninger.
Sprog: Norsk tilpasset et dansk publikum

Etiske og professionelle krav til supervisorer

v/ Mickey Keenan, Ulster Universitet og Peter Westh, ABAforeningen

Den tætte supervision er et af de afgørende særtræk ved ABA som metode, og en absolut nødvendig forudsætning for, at den kan udføres forsvarligt og med tilstrækkelig kvalitet.

Gennem de senere år har det danske supervisionsmarked ændret sig markant. Fra en situation med få store, udenlandske udbydere med flere ansatte i et internt hierarki, har vi i dag et stigende antal enkeltmandsfirmaer. Samtidig er markedet vokset betydeligt, og udviklingen gået i retning af flere og flere hjemmebaserede ABA-projekter, hvor det enkelte barns forældre fungerer som teamledere.

I denne situation presser spørgsmålet om etisk og faglig kvalitetssikring af supervisorernes arbejde sig på. Og her har ABAforeningen en vigtig opgave at løfte. Men hvordan gør vi det bedst? Hvilke krav skal vi stille til supervisorerne, og hvordan kan vi håndhæve dem?  Hvilke former for hjælp og støtte har hjemmetræningsfamilierne brug for? Og kan vi gøre noget for at højne kvaliteten fremadrettet - for eksempel ved at sikre at flere danske fagfolk bliver certificerede adfærdsanalytikere?

Workshoppen er åben for alle, men dele af workshoppen vil være opdelt, så forældre og fagfolk diskuterer i hver deres lukkede forum. Workshoppen indledes med korte oplæg ved Mickey Keenan og ved formand Peter Westh. Deltagere vil få tilsendt materiale, som kan læses inden workshoppen.
Sprog: Engelsk og dansk

Søskendeforum for de børn, der har søskende med autisme.

v/ Trine Lise samt Astrid Berg Østergaard, mor og søster til Gustav

På ABA landsmødet har du mulighed for at komme til et møde med andre børn, der har søskende med autisme.
Vi skal snakke om, hvordan det er i hverdagen. Om de fordele der er ved, at have en søskende, der er anderledes - og om hvad der er svært og frustrerende. Mange børn synes det er rart at høre andres oplevelser om det, der er sjovt eller svært ved at have en
søskende med autisme. Vi skal måske se en lille film om emnet. men ellers skal vi mest snakke om det der er vigtigst for
jer.

11:30-12:45 Frokostpause

12:45-14:15 Foredrag af Mickey Keenan

The Shaping Game

How do you reinforce behaviour that is not there to be reinforced? In other words, how can you strengthen behaviour if it is not already in a person's repertoire? This is one question that confuses parents new to Behaviour Analysis. The question is also one of the most basic questions addressed by a science of behaviour. The goal of this presentation is to introduce the topic of 'shaping behaviour'. Using multimedia material, and in conjunction with the 'shaping game' I will explore some of the basic issues in establishing new behaviour and dealing with obstacles that stand in the way of thinking about explanations of behaviour.

Prof Mickey Keenan is a member of staff at the School of Psychology, University of Ulster, and a Fellow of the British Psychological Society. He has a record of over 60 publications in a range of areas in peer reviewed journals as well as four books, numerous book chapters, five CD-ROMs. He has received numerous awards for his community work including the Award for Promoting Equality of Opportunity (The British Psychological Society), the Distinguished Community Fellowship (University of Ulster), the New York State Association for Behavior Analysis Personal Achievement Award, and this year he was honored with the Michael Hemmingway award from the BACB. He is the founder of the registered charity Parent’s Education as Autism Therapists (PEAT), and is on the Autism Advisory Board, Cambridge Center for Behavioral Studies. He spearheaded two European projects to develop an online multimedia training course in Behaviour Analysis (www.simplestepsautism.com) focusing on autism that has been translated into German, Spanish, Norwegian, Italian, Dutch, Swedish, and Icelandic (www.stamppp.com).
Sprog: Engelsk

14:15-14:30 Kaffepause

14:30-16:00

Generalforsamling i ABAforeningen

 

16:00-16:30 Kaffesnakkepause og kage

16:30-18:15: 

Netværksgrupper for forældre

Forældregrupperne kommer i år til at bestå af to forskellige grupper opdelt efter, hvor længe man har været i gang med at træne – en gruppe til dem, der har kørt et år eller mindre, og en gruppe til dem, der har kørt i mere end et år. Der er tovholdere (supervisorer) på begge grupper.

Baseret på erfaringen fra sidste år har vi i år sat et emne for forældregrupperne, så man på forhånd kan tænke over egne spørgsmål og input.
Emnet er motivation, samarbejde og problemløsning i et team, hvor forældrene er teamledere eller i hvert fald er gennemgående personer. Man samarbejder med rigtig mange mennesker omkring sit barn, og hvis ikke alle trækker i samme retning, kan det blive rigtig svært at få det til at køre godt, og det kan koste både trivsel, udviklingspotentiale og nattesøvn.
Sprog: Dansk

18:15     Middag

Søndag d. 15. juni

 • 9:00 Morgenmad og oprydning (vi skal ikke selv gøre rent)
 • 11:00 Afgang / smør en hurtig madpakke til turen hjem Workshops og søskendeforum 9:30-11:30

Stedet

Stepping Friskole er en lille landsbyskole med pt. ca. 140 børn fra 0.-9. klasse. Den ligger midt i Stepping, sammen med hallen og børnehaven, hvis udendørsfaciliteter vi også kan benytte. Skolen har god plads til os, både inde og ude.

Praktiske oplysninger

 • Oplæg og andet fagligt indhold foregår på skolen.
 • Frokost lørdag og middag lørdag indtages i forsamlingshuset tæt ved skolen.
 • Aftensmad fredag, morgenmad lørdag og morgenmad søndag indtages på skolen.

For at holde prisen nede har vi begrænset hjælp udefra, så vi får brug for en hånd ved måltiderne.Maden kommer udefra, men der skal stilles frem og sættes i opvaskemaskine – hvis bare nogle stykker melder sig, kan vi nøjes med ca. 15 minutters hjælp fra hver. Du kan tilmelde dig, når du
tilmelder dig landsmødet. På forhånd tak.

Prisen

Prisen dækker lokaleleje, forplejning, transport til oplægsholdere samt øvrige nødvendige udgifter.

 • Hele weekenden pr. person kr. 500,-.
 • Lørdag pr. person kr. 400,-.
 • Børn under 15 år betaler halv pris
 • Børn under 2 år gratis.
 • Der er mulighed for god rabat på hjælper/aflaster, hvis personen udelukkende er med for at passe dit
  barn. Kontakt os for at høre nærmere.
 • Drikkevarer betales efter forbrug.

Transport

Klik her for at se kort

 • Bil: Drej af ved E45 afkørsel 66 Christiansfeld, drej til højre ad Frørup Landevej, kør ca. 8 km, drej til venstre ad Nørre Allé mod Haderslev, kør ca 1,5 km, og så ligger skolen lidt tilbagetrukket fra vejen på højre hånd. 
 • Tog: Hvis du/I kommer med toget, skal du tage toget til Vamdrup, og så skal bestyrelsen nok arrangere en afhentning – kontakt os for nærmere aftale.
 • Bus: Der er dårlig busforbindelse i weekenden.

Overnatning

Du/I er meget velkomne til at overnatte. Der er 9 klasselokaler indenfor, hvor det er muligt at overnatte på eget liggeunderlag/luftmadras. Det er også muligt at tage et telt med og sove udendørs - der er ikke nævneværdig trafikstøj.

Hvis du foretrækker en rigtig seng, er der forskellige muligheder i omegnen. Der er vandrerhjem, kroer og hoteller, og der er også billigere muligheder:

Aktiviter for børn

Der er skolegård med sandkasse, en lille legeplads og boldbane ved hallen. Børnehavens varierede og aflukkede legeplads er desuden til fri afbenyttelse, den ligger lige ved siden af skolen. Hvis det regner eller er koldt, kan man være i SFO-lokalet (hvis der er en voksen til stede hele tiden). Der er ingen mooncars eller cykler, men I må gerne tage jeres egne med. Hvis det er vejr til det, vil der ligesom sidste år blive tændt op i bålet og være mulighed for at bage snobrød og pandekager. Har man brug for en gåtur, er der et stisystem bagom skolen, som fører ned til en lille sø og en nyanlagt sti i områdets natur. Børn er forældrenes eget ansvar.

Der er søskendeforum lørdag eftermiddag for børn, der har søskende med autisme.

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, kontakt venligst Ditte Andreassen, ditteand(at)yahoo.dk, 29 86 61 75 eller Anne Lindholt Ottosen, anne(at)annelo . dk, 22 64 20 80

Tilmelding

Foregår på http://aba.nemtilmeld.dk. Sidste frist for rettidig tilmelding er 6. juni 2014. 
(Se uddybende information på de efterfølgende sider.)

   

Redaktionen / 01.06.2017