ABAforeningen
Forside » Om ABA

Om ABA som autismebehandling

ABA - som er den engelske forkortelse af Applied Behaviour Analysis, på dansk " Anvendt Adfærdsanalyse - er i Danmark en forholdsvis ny behandlingsform til børn med autisme.

I 2000 påbegyndtes ABA-behandling af det første barn i Danmark. Metoden har dog været praktiseret i mange år i udlandet, blandt andet i Norge, Sverige, USA og Canada, og der er omfattende videnskabelig dokumentation for dens effekt.

ABA er en almen psykoterapeutisk og pædagogisk metode, som er blevet særligt udviklet og raffineret til behandling af autisme og lignende udviklingsforstyrrelser. Med udgangspunkt i en grundig analyse af barnets styrker og vanskeligheder arbejdes der systematisk, intensivt og målrettet for at fremme barnets udvikling mest muligt. Behandlingen tilrettelægges i tæt sammarbejde mellem forældre, støttepædagoger og andre relevante fagpersoner, og udføres under løbende vejledning af en specialuddannet psykolog. Teamet omkring barnet mødes typisk hver 14. dag. ABA indebærer en grundig og langvarig efterruddannelse af forældrene, som på den måde får mulighed for at tage meget aktiv del i deres barns behandling.

ABA-foreningen kører et tæt parløb med ABAforum.dk
ABAforum.dk er Nordens største website om ABA. Siden indeholder en stor mængde fakta-oplysninger om ABA som behandlingsmetode samt artikler og forskningsresultater om ABA-behandling.
Desuden findes der personlige danske beretninger om det enkelte barn i behandling.

Vil du vide mere om ABA, finder du helt sikkert det, du søger på ABAforum.dk

Har du brug for yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os

Læs også om informationsmateriale.

Du finder mere information om etablering af ABA på siden "I gang med ABA"


Kontakt ABA-foreningen

@INHERIT default content if no other content found


Login for medlemmer

@INHERIT default content if no other content found


Podio

@INHERIT default content if no other content found


Facebook

@INHERIT default content if no other content found

   

Redaktionen / 16.05.2014